11
November
5:00 pm — 6:15 pm
Christ Centered Baptist Church
620 Ravine Road

Plainfield, NJ 07062 United States